O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to jak obchodním společnostem, tak i podnikajícím a nepodnikajícím fyzickým osobám. Své služby nabízíme jak domácí, tak i zahraniční klientele.

Naši kancelář tvoří zkušený tým právníků, jenž je vždy schopen společně nalézt komplexní a optimální řešení daného právního případu. Našim klientům zajišťujeme ucelené řešení jejich záležitostí, tj. i spolupráci s daňovými poradci, notáři, exekutory a dalšími specialisty.

Za zásadní považujeme zejména profesionální a odborný přístup k jednotlivým řešeným otázkám, přičemž naší snahou je vždy dosažení maximální ochrany práv klienta. Současně je pro nás podstatná i úspora nákladů klienta vynaložených k vymožení a ochraně jeho práv, jakož i úspora času k vyřešení dané právní záležitosti.

Hlavním mottem naší kanceláře je aktivní, individuální a citlivý přístup ke všem našim klientům a hlavním cílem pak nalezení nejvhodnějšího možného řešení s ohledem na konkrétní zájmy a požadavky klienta.